Home

Onze Vrijwilligers Vereniging Overijssel


Onze Vrijwilligers Vereniging Overijsel heeft tot doel het bevorderen van de kameraadschap onder de leden, zoals men dat gewend is als vrijwilliger en de verbondenheid te tonen met het huidige Korps Nationale Reserve.

Het onderhouden van contacten met het Korps in welke vorm dan ook en het organi-seren van activiteiten binnen het verenigingsverband of in samenwerking met actief dienende militairen van het Korps Nationale Reserve.

De afdelingen organiseren excursies, wandeltochten, socials, cursussen en verdere bijeenkomsten voor het bevorderen van het onderlinge contact.

Bij een aantal evenementen van het Korps Nationale Reserve wordt het O.V.V. betrokken. Zodoende kunnen onze leden deelnemen aan de volgende gelegenheden: beëdigingen, jubilea, commando-overdracht enz.

De leden worden op de hoogte gehouden via ons infoblad, terwijl men ook kan toetreden tot ons eredetachement, welk o.m. optreedt op prinsjesdag bij de opening van de Staten-Generaal in Den Haag.

De contributie bedraagt slechts € 36,00 per jaar. Donateurs betalen tenminste €18,-

 

Verdere informatie bij de leden administratie van het O.V.V. H.C.D. van Leeuwen, Biesbongerd 19, 4041 RC, Kesteren. ledenadministratie@ovvknr.nl  

Bestuur Maart 2023

OVV KNR afd.Overijssel


Voorzitter:

E.Middag

Mail: Voorzitter@ovvoverijssel.nl


Secretaris:

E. R. Rakers

Mail: Secr@ovvoverijssel.nl 


Penningmeester:

R.Schonewille

Mail: Pennigmeester@ovvoverijssel.nl

Bankrekening:  ABN AMRO IBAN: NL67ABNA 0434 7072 79

ten name van: O.V.V./K.N.R.


Algemeen Bestuurslid:

J.Manenschijn

Mail:


Algemeen Bestuurslid:

J. Webbink

Mail:


Webmaster: 20-06-2023

L. Chapelier

Mail: Webmaster@ovvoverijssel.nl


Lief en Leed beheer-verzorging:

H.Zweers

Mail: Liefenleed@ovvoverijssel.nl

Oorlog in OekraïneBron verwijzing Ministerie van Defensie


Wat is een reservist?


Naast militair beroepspersoneel en burgermedewerkers bestaat de krijgsmacht uit reservisten.

Zij zijn een aanvulling in zowel aantallen als expertise.

Reservisten worden ingezet daar en wanneer Defensie hen nodig heeft.


Klik hier